BOOK BORD her

PERSONVERNSERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Savoy Terrasse samler inn og bruker personopplysninger.

Savoy Terrasse, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Uten din avtale samler vi ikke på noen måte personlige data via våre nettsider. Du bestemmer deg selv om du ønsker å dele disse dataene med oss, for eksempel når du registrerer, foretar en forespørsel osv. Generelt bruker vi dine personlige data til å svare på forespørselen din, for å håndtere bestillingen din eller for å gi deg tilgang til spesiell informasjon eller tilbud. For å opprettholde kundeforhold kan det dessuten være nødvendig for oss å lagre og jobbe med dine personlige data,  slik at vi kan oppfylle dine ønsker mer fullstendig, eller forbedre våre produkter og tjenester. Det kan være nødvendig for oss (eller en tredjepart som handler på våre vegne) å bruke disse dataene for å informere deg om tilbud som vil være til nytte for deg.

Server loggfiler

Du kan bruke våre nettsider uten å sende inn personlige data. Hver gang du åpner nettstedet Savoy Terrasse, overføres brukerdata av nettleseren din og lagres i protokollfiler (serverloggfiler). Denne lagrede data inkluderer f.eks. navn på oppringt nettsted, dato og klokkeslett for forespørselen, mengden data overført og leverandøren som gjør forespørselen. Disse dataene tjener utelukkende for å sikre en jevn drift av nettstedet vårt og for å forbedre tilbudet. Det er ikke mulig å tildele disse dataene til en bestemt person.

Kundekonto

Når du åpner en kundekonto, samler vi dine personlige data i omfanget som er oppgitt der. Databehandlingen er for å forbedre din booking-opplevelse og forenkle ordrebehandling. Behandlingen vil bli utført med ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss. Din kundekonto vil da bli slettet.

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger i ordre

Når du sender inn en bestilling, samler vi bare inn og bruker dine personlige data der dette er nødvendig for å oppfylle og håndtere dine forespørsler. Levering av data er nødvendig for inngåelse av kontrakt. Unnlatelse av å gi det vil forhindre inngåelse av noen kontrakt. Vi vil ikke videresende dine data til tredjepart uten ditt uttrykkelige samtykke. Dette utelukker bare våre servicepartnere som er nødvendig for å håndtere kontraktsforholdet eller tjenesteleverandørene vi bruker til å behandle en ordre. Sammen med mottakerne som er oppført i klausulene i denne databeskyttelsesdeklarasjonen, kan disse være mottakere i følgende kategorier: Leverandører, betalingstjenester, tjenesteleverandører for ordrebehandling og frakt forhandlere. Vi overholder strengt lovlige krav i alle tilfeller. Omfanget av dataoverføringen er begrenset til et minimum.

Bruk av e-postadressen din til å sende nyhetsbrev

Vi bruker din e-postadresse utenom kontraktlig behandling utelukkende for å sende deg et nyhetsbrev til egne markedsføringsformål, dersom du har uttrykkelig avtalt dette. Behandlingen vil bli utført med ditt samtykke. Du kan trekke samtykket til enhver tid uten å påvirke lovligheten av behandlingen som er utført med ditt samtykke til opptaket. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å bruke den aktuelle lenken i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss. Din e-postadresse vil da bli fjernet fra distributøren. Det vil ikke bli videresendt til andre tredjeparter.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.

Savoy Terrasse har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i Savoy Terrasse system har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Savoy Terrasse ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Kontaktinformasjon

Epost: booking@savoy-terrasse.no

Telefon: +47 920 32 145

Postadresse: Storgata 26, 1607 Fredrikstad